ï  

Dit is het logo en de officiële website van de Nadine Foundation. De stichting is op
26 januari 2007 opgericht en houdt zich sindsdien bezig met het bestrijden van zinloos geweld. Daarnaast is er volop aandacht voor bevordering van dierenwelzijn. Een beknopte beschrijving over het ontstaan en welke acties daarop volgden, wordt hier helder uitgelegd
De stichting beoogt daarmee de dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Inmiddels bestaat de Nadine Foundation ruim 12 jaar

Wat doet de stichting precies?
Je leest het
: HIER

Ben je geïnteresseerd wat er precies heeft plaatsgevonden en welke impact dit op de familie Beemsterboer heeft gehad en nog altijd heeft? Lees hier alles over in het boek "Mam, ik bel je zo terug"
Nadine leeft zoals vele andere jonge meiden, dynamisch en bruisend. Op haar zeventiende krijgt ze vlinders in haar buik, ze wordt verliefd op Gerold. Hun relatie ontwikkelt zich, ze beleven mooie momenten samen. Maar er komen geleidelijk ook donkere wolken...........
 

Dit boek is geschreven door de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius. Inmiddels is het aantal verkochte exemplaren de 20.000 ver overschreden. Het bevindt zich in de 13de druk.
Het is een "must read" voor jonge mensen. Een jonge vrouw reageerde per email: "Nadine, jij hebt mijn ogen geopend".
Bestel het boek via de Nadine Foundation door overmaking van € 15,00 (incl. verpakkings- en verzendkosten) NL 16 ABNA 0544 0840 39
Paperback, 236 pagina's Poiesz Uitgevers "Mam, ik bel je zo terug" is tevens in het Engels verkrijgbaar. Prijs € 17,95 (incl. verpakkings- en verzendkosten) o.v.v. "Call You Right Back, Mum"
NIEUW : Gedurende het jaar 2019 ontvangen alle nieuwe donateurs het boek gratis thuis. Regel het simpel, maak € 25,00 over op bovenstaand banknummer o.v.v. 'donateur NF 2019'. Vergeet niet je adresgegevens te vermelden.

In de boekhandel kost Mam, ik bel je zo terug € 10,00. De Engelse versie: € 12,95.
Kort na het verschijnen van haar boek in 2010 had schrijfster Wanda Beemsterboer
de eer te Doetinchem haar boek te mogen overhandigen aan (toentertijd koningin) Beatrix Een jaar daarna gaf de vorstin bij een tweede ontmoeting aan het boek te hebben gelezen en zeer onder de indruk te zijn.

Een spreekbeurt/workshop bestellen voor gezelschap, school of club? Stuur een aanvraag per mail naar de Nadine Foundation o.v.v. lezing "Mam, ik bel je zo terug".

  

Op iedere locatie door heel Nederland mogelijk. Informeer naar de vergoeding, welke geldt als inkomstenbron voor de Nadine Foundation.

Een opsomming van publicaties over Nadine en de Nadine Foundation: GOOGLE


 

Diverse links

De Nadine Foundation is, naast deze website, te vinden op de diverse sociale media als Twitter, maar vooral op Facebook en YouTube. De meest actuele informatie vind je op de betreffende sites door te klikken op één van de onderstaande icoontjes

Lezingen/gastlessen

ANBI regels

Afscheid Nadine

Informatieve links

Gedichten van Jacques
 

2019

* * AGENDA NADINE FOUNDATION * *

Zaterdag 1 juni:
Almere, organisatie van "De Slachtoffers van meer dan 1000 onopgeloste moorden" houdt een stille tocht voor nabestaanden en een ieder die zich daarbij betrokken voelt. Meer info volgt binnenkort via de site: www.onopgelostemoorden.nl. De slogan van deze actie zal zijn: "Zwijgen over moord blijft ongehoord"
Woensdag 12 juni:
Utrecht, informatie avond voor deelnemers aan de pelgrimage naar Lourdes, georganiseerd door de Stichting PSG
Donderdag 13 juni:
Delft, Scholengemeenschap "Flexcollege". Spreekbeurt voor leerlingen in kader van project "Met Fataal naar School" van JSB Productions BV
Woensdag 26 juni:
Doesburg, algemeen kennismakingsgesprek op het gemeentehuis met Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de Nadine Foundation nu gevestigd is
Zaterdag 20 juli:
Amsterdam, besloten BBQ voor medewerkers van het project "Met Fataal naar School" van JSB Productions BV
Zaterdag 7 september:
De Glind, Conferentiecentrum "De Glind". Spreekbeurt voor medewerkers en stagiaires van de Praktijk voor psychosociale begeleiding van Marieke de Bruijn. www.mariekedebruijn.com
Dinsdag 17 september:
Utrecht, Pathébioscoop. Spreekbeurt voor leerlingen in kader van project "Met Fataal naar School" van JSB Productions BV (onder voorbehoud)
Zaterdag 21 september:
Hilversum, Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG), georganiseerd door een werkgroep van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG)
Zie: www.fngnederland.nl
Dinsdag 24 september:
Locatie onbekend, lancering van komend seizoen project "Met Fataal naar School" (onder voorbehoud)
Zondag 6 t/m vrijdag 11 oktober:
St. PSG gaat op pad met groep nabestaanden van geweldslachtoffers naar bedevaartsoord Lourdes
Zaterdag 2 november (avond):
De Wolden, Stichting FNG organiseert de "Lichtjesavond" bij het monument voor geweldslachtoffers "Het Onbevattelijke"
Woensdag 6 november:
Doesburg, Martinikerk. Nadine Foundation verzorgt de lezing "Mam, ik bel je zo terug" in kader van de zogenoemde "Wat hebben we bij de koffie" bijeenkomst.
Zaterdag 9 november:
Tilburg, Benefiet Lichtjesloop/funwalk voor mens en dier. De opbrengst zal gaan naar de Nadine Foundation
Maandag 2 december:
Doesburg, besloten bijeenkomst ter nagedachtenis aan de moord op Nadine,
Amsterdam, 02-12-06 (13 jaar geleden)

* * AGENDA HERSTEL IN BEELD * *

Donderdag 6 juni:
PI Leeuwarden, workshop voor gedetineerden. Programma "Puinruimen"
Vrijdag 7 juni:
PI Nieuwersluis, besloten bijeenkomst ter afscheid van de herstelconsulente van deze vrouwengevangenis
Dinsdag 18 juni:
Ede, Congreslocatie Reehorst. Bijeenkomst in kader van Landelijke dag Re-integratie en Detentie
Dinsdag 2 juli:
PI Ter Apel, workshop voor gedetineerden (in de Engelse taal). Programma "Road to Recovery"
Vrijdag 12 juli:
PI Nieuwegein, workshop voor gedetineerden. Programma "Puinruimen"
Woensdag 30 oktober:
Alkmaar, lezing "Mam, ik bel je zo terug" voor bewoners en begeleiders van het Exodushuis
Zaterdag 2 november (ochtend):
Nijkerk, Congrescentrum De Schakel. Lezing "Mam, ik bel je zo terug" voor vrijwilligers en stagiaires van de stichting Exodus
 

Comite van aanbeveling

Marco Borsato, meest succesvolle Nederlandse zanger aller tijden
Anita Witzier, televisiepresentatrice
Fred Teeven, oud staatssecretaris Veiligheid en Justitie
Onno van Veldhuizen,
burgemeester van Enschede
Frederik de Groot, acteur, regisseur
Marjan van den Berg, schrijfster
Merel Westrik, televisiepresentratrice (RTL)
Nadine Broersen, topatlete
Linda Terpstra, directeur/voorzitter
Raad van bestuur Fier/CKM
José Kok, Zoölogie, onderzoek
en educatie Ouwehands Dierenpark
 

Stichting PSG

  

Klik op de foto hierboven voor een blik op de (spiksplinter nieuwe) site van de Stichting PSG

Nabestaanden van geweldslachtoffers namen al 4 jaren achtereen deel aan een pelgrimage naar Lourdes. Hoofdsponsor Fonds Slachtofferhulp maakt het mede mogelijk dat groepen van maximaal 15 personen, in het prachtige Lourdes op zoek kunnen gaan naar spiritualiteit en verbinding. In 2016 zijn de gebeurtenissen vastgelegd door een filmploeg van het programma "Kruispunt" van de KRO. Dit verslag is via de website van de stichting te zien.

De eerste twee pelgrimages hebben in 2017 geleid tot de oprichting van een nieuwe organisatie met de naam Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven, afgekort Stichting PSG.
Heb jij door geweld een dierbare verloren en wil je daar dit jaar (zondag 6 t/m vrijdag 11 oktober) met lotgenoten in bedevaartsoord Lourdes op bijzondere wijze, onder vakkundige begeleiding, bij stilstaan? Of heb je een vraag, stuur een mail naar de secretaris van de Stichting PSG: Bert Simons

Meer informatie is beschikbaar op de facebookpagina van de stichting.

En lees ook het
Stichting PSG jaarverslag 2018

  
ANBI status voor Nadine Foundation:

Kort na de oprichting van de stichting Nadine Foundation is de ANBI status aangevraagd bij - en toegekend door de belastingdienst.
Deze status betekent erkenning voor de stichting en belastingvoordelen voor donateurs, klik op het logo links hiernaast en bezoek de site van de belastingdienst

 


 

Monument "De Vlinderrots" te Hoorn

Klik voor de bijbehorende facebookpagina op de afbeelding (18 jan. 2019) van het monument hierboven

De Vlinderrots is een monument voor slachtoffers van geweld voor de provincie Noord Holland.

Het monument is een initiatief van de Nadine Foundation en is op 22 juni 2014 onthuld door toenmalige burgemeester van Hoorn (nu Enschede), Onno van Veldhuizen. Hij noemde het een monument van 'geloof, hoop en liefde'. Het is gezegend door ds. Jan Eerbeek, oud-hoofdpredikant van Justitie. Sinds de verhuizing van de Nadine Foundation van Hoorn naar Doesburg (28 maart 2018) is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het monument in handen van vrijwilligster Roser Vlug-Vives Batista. Inmiddels is zij bezig een team samen te stellen om het onderhoud adequaat te kunnen uitvoeren.

Belangrijk: Heeft u door geweld, binnen de provincie Noord-Holland, een dierbare verloren en wilt u hem/haar met een vlinder met zijn/haar naam op het monument gedenken? Neem contact op d.m.v. een mail naar: info@nadinefoundation.nl of bel: 06-27265357.

Bijzonder woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor van dit bijzondere monument:
Natuursteenbedrijf Dapper en Harder Hoorn


 

NIEUWS:

Nieuwe naam: de afdeling "Herstel in Beeld"


Hierboven zie je een afbeelding van het logo dat de afdeling "Herstel in Beeld" van de stichting Nadine Foundation voert

Lezingen
Kort na het overlijden van dochter Nadine zijn Wanda en Jacques Beemsterboer begonnen om in Hoorn, en later door heel Nederland spreekbeurten te houden op scholen, gemeenten, verenigingen en groepen waarvoor zij werden uitgenodigd.
In oktober 2014 is de Nadine Foundation, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het eerst 'in gesprek gegaan' met gedetineerden. Plaats van handeling: PI Nieuwegein, in het kader van "Puinruimen", een van de bekende re-integratie programma's voor ingeslotenen in Nederlandse gevangenissen. De ouders van Nadine vertellen 'uit het hart' over de moord op dochter, wat er aan vooraf ging en welke impact dit op de familie had en nog altijd heeft. Uit de vele reacties blijkt deze 'confrontatie' van waarde voor de cursisten. Van het een kwam het ander, inmiddels reizen Wanda en Jacques het hele land door en staat de teller op meer dan 120 lezingen in detentie centra en penitentiaire inrichtingen voor gedetineerden en medewerkers. Naast de activiteiten voor DJI zet de Nadine Foundation zich d.m.v. lezingen en workshops ook in voor partners in de keten. Vele malen inmiddels spraken zij voor politie, reclassering, OM, jeugdzorg, maar ook stichtingen als Exodus en SurAnt, instellingen die zich op veel manieren bezighouden met huisvesting en re-integratie van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie.
Boek
De spreekbeurten worden krachtig ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug" dat de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius, in 2010 schreef en op de markt bracht. Inmiddels is de dertiende druk verschenen, hetgeen betekent een oplage van over de 20.000 stuks.
Herstel in Beeld
De vele activiteiten van de Nadine Foundation in het gevangeniswezen en haar ketenpartners hebben ertoe geleid dat de stichting een aparte afdeling in het leven heeft geroepen. Het verzorgen van lezingen en workshops behoort inmiddels tot de kerntaken van Jacques, terwijl Wanda zich op dit moment hoofdzakelijk richt op het schrijven van het vervolg op "Mam, ik bel je zo terug". De verwachtig is dat het boek eind 2019, begin 2020 op de markt verschijnt.
Informatie
Zie voor meer informatie de facebookpagina van de afdeling Herstel in Beeld

Stille tocht 1000 moordenKlik op de afbeelding hierboven en je komt op de site van het evenement

Zaterdag 1 juni wordt te Almere een bijzondere stille tocht gehouden voor de nabestaanden van geweldslachtoffers waarvan onbekend is door wie deze moord is gepleegd. Nadrukkelijk worden daders verzocht zich bekend te maken bij de politie met het doel de nabestaanden uit de schrijnende onzekerheid te halen wat er met hun dierbare is gebeurd. Ook getuigen die tot op dit moment hun kennis van zaken niet met anderen hebben gedeeld..............

LAAT VAN JE HOREN
Ga naar de site of naar de facebookpagina van het evenementKlik op het logo hierboven voor de site van Bears in Mind en breng je stem uit (op de Nadine Foundation)

Nadine was, evenals haar grote zus Jacqueline, dierenliefhebster pur sang. Beiden aten strikt vegetarisch vanaf hun tiende. Tijdens een bezoekje aan het Berenbos in Ouwehands Dierenpark te Rhenen, hoorde Nadine over het ernstige dierenleed van beren in China en Vietnam. Het handelde hier over de galwinning. Een van de meest ernstige dierenkwellingen die er zijn. Beren worden uit hun leefomgeving gehaald om jarenlang in een krappe kooi hun tijd door te worstelen. Dagelijks wordt bij deze dieren (vanuit een etterende wond) gal afgetapt waar vervolgens medicijnen van worden gemaakt (in de beleveng van afnemers) ter bevordering van o.a. de potentie. Ondanks dat er legio andere middelen voorhanden zijn. De stichting "Bears in Mind" werkt er hard aan om de autoriteiten te overtuigen dat deze manier van produceren fout is en bovendien onnodig.
Thuisgekomen keerde Nadine haar spaarpot om en doneerde de helft van de inhoud aan de stichting Bears in Mind Hieraan wilde ze persé iets doen. Inmiddels is de Nadine Foundation, uit naam van Nadine, 'eigenaar' van een behoorlijk aantal kavels van het Berenbos.

Let op!! Op 23 mei a.s. is er in Pandasia van Ouwehands Dierenpark te Rhenen (vlakbij het Berenbos) een bijeenkomst waarin zal worden bepaald wie de winnaar is van de "Bears in Mind Award 2019". De Nadine Foundation is een van de genomineerden vanwege 'grote betrokkenheid en jarenlange steun', aldus de organisatie. Breng je stem uit voor de Nadine Foundation, dit gaat eenvoudig door te klikken op het logo hierboven en de aanwijzingen te volgen. Bij voorbaat dankNieuwe CD met liedjes voor Nadine!

Hierboven een afbeelding van de hoes van de tweede CD met liedjes voor Nadine. Initiatiefnemer is de vrijwilliger van het jaar te Tilburg, Hennie Jacobs. De presentatie van deze speciale CD vond plaats in 2018 in het wijkcentrum "Zuiderkwartier" te Tilburg met optredens van de deelnemende artiesten. Hun namen en overige informatie, klik daarvoor op het plaatje hierboven. Zou je één of meer CD's willen bestellen? Dat kan. Ze kosten 5 euro per stuk. Maak een bedrag over op NL 16 ABNA 0544 0840 39 o.v.v. CD (verzendkosten bedragen 1,50 euro)


 

Nadines Fiere Farm

De Nadine Foundation heeft een warme band opgebouwd met Fier. Fier is een geweldige instelling, gevestigd in "De Veilige Veste" te Leeuwarden. Meiden uit ernstige geweldsituaties (jeugdprostitutie, huiselijk geweld, mensenhandel) worden hier opgevangen en begeleid. De goede contacten tussen Fier en de Nadine Foundation hebben geleid tot de totstandkoming van Nadines Fiere Farm. Een zorgboerderijtje dat inmiddels bestaat uit een onderkomen voor een hangbuikzwijntje, 2 ezeltjes, 4 schaapjes, geitjes en ganzen. Fier noemt het AAA = Animal Assisted Activities. Wij geloven, nee, wij weten dat dit werkt.

INFO: Twintig jaar geleden startte Fier met Asja: de eerste opvangvoorziening waar zes meisjes en jonge vrouwen terecht konden om uit de greep van hun ‘loverboy’ c.q. mensenhandelaar te komen. Asja groeide van een ‘bed, bad en brood-voorziening' op een geheime locatie uit naar een landelijke voorziening die ‘high intensive care, high safety & intensive education’ biedt


 

Project "Met Fataal naar School"

Een paar jaar geleden kwam de Nadine Foundation in contact met regisseur Jesse Bleekemolen van JSB Productions BV uit De Kwakel. Hij heeft, d.m.v. een film, een doeltreffend schoolproject opgezet ter bewustwording van zinloos geweld. Een indrukwekkend verhaal, welke in alle bioscopen van Nederland te zien is geweest en ook als musical in Nederlandse theaters. Scholen kunnen zich voor dit project inschrijven. De Nadine Foundation werkt mee d.m.v. publicaties en spreekbeurten. Een foto-impressie van zo'n bijeenkomst kun je zien door te klikken op deze link. Alle verdere relevante info over het project is beschikbaar op de website

Klik op de foto hieronder voor een promo over de inhoud van het project 

Recht van spreken

In 2014 ontvingen Wanda en Jacques Beemsterboer volledig onverwacht uit handen van ex-gevangenisdirecteur Frans Douw en ex-gedetineerde Toon Walravens, de "Recht van Spreken Award" van de stichting Herstel en Terugkeer. Zie hieronder, tussen andere herinneringen aan spreekbeurten in PI's, linksachter, de sculptuur. De bijbehorende oorkonde lees je HIER

Klik op de afbeelding voor een publicatie
in het Noordhollands Dagblad

 

Copyright © 2009-2011 Nadine Foundation. All rights reserved.