ï  

Dit is de officiële website en logo van de Nadine Foundation. De stichting is op 26 januari 2007 opgericht ten gevolge van de moord op Nadine Beemsterboer (Amsterdam, 2 december 2006) en houdt zich sindsdien bezig met het bestrijden van zinloos geweld. Daarnaast is er volop aandacht voor bevordering van dierenwelzijn. Het ontstaan en het doel wordt hier helder uitgelegd
De stichting beoogt de dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Inmiddels bestaat de Nadine Foundation bijna 13 jaar.

Wat doet de stichting precies?
Je leest het
: HIER

Wil jij alles weten over de dramatische gebeurtenis rond de moord op Nadine en welke impact dit op de familie Beemsterboer heeft gehad en nog altijd heeft? Je kunt hier alles over lezen in het boek "Mam, ik bel je zo terug", dat hieronder is afgebeeld. Het boek is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels
Nadine leeft zoals vele andere jonge meiden, dynamisch en bruisend. Op haar zeventiende krijgt ze vlinders in haar buik, ze wordt verliefd op Gerold. Hun relatie ontwikkelt zich, ze beleven mooie momenten samen. Maar er komen geleidelijk ook donkere wolken...........
 

Dit boek is geschreven door de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius. Van het boek is inmiddels de 16de druk (meer dan 23.000 stuks). Het is een "must read" voor jonge mensen. Een meisje reageerde per email: "Nadine, jij hebt mijn ogen geopend"

Bestellen gaat simpel:
Maak € 17,50 (incl. € 5,00 verpakkings- en verzendkosten) over op NL 16 ABNA 0544 0840 39 met vermelding van naam en adres. LET OP! Bij een bestelling van 10 exemplaren, geen verzendkosten plus 1 Engelse versie "Call You Right Back, Mum" gratis

Let op!: Gedurende het jaar 2021 ontvangen alle nieuwe donateurs het boek (Ned. of Eng. naar keuze) gratis thuis.
Regel het simpel, maak € 30,00 over op bovenstaand banknummer o.v.v. adres en 'donateur/boek NF 2021'

NIEUWS: In de nieuwste uitgave van het boek is een extra hoofdstuk toegevoegd. Uitzonderlijk is te noemen dat ook de dader Gerold O. door de nabestaanden is gevraagd hieraan mee te werken. Hoe dit is uitgepakt?

Kort na het verschijnen van haar boek in 2010 had schrijfster Wanda Beemsterboer
de eer te Doetinchem haar boek te mogen overhandigen aan (toentertijd koningin) Beatrix Een jaar daarna gaf de vorstin bij een tweede ontmoeting aan het boek te hebben gelezen en zeer onder de indruk te zijn.

Een spreekbeurt/workshop bestellen voor gezelschap, school of club? Stuur een aanvraag per mail naar de Nadine Foundation o.v.v. lezing "Mam, ik bel je zo terug"

  

Op iedere locatie door heel Nederland en Belgie, in het Nederlands en Engels mogelijk. Informeer naar de vergoeding, welke geldt als inkomstenbron voor de Nadine Foundation. De stichting participeert in verschillende projecten.

  

Publiciteit: Een opsomming van radio en tv uitzendingen, alsmede geschreven artikelen over de Nadine Foundation vind je door te klikken op het plaatje hierboven of heel uitgebreid via de zoekmachine van: GOOGLE


 

Diverse links

De Nadine Foundation is, naast deze website, te vinden op Facebook en YouTube door te klikken op één van de onderstaande icoontjes. Linkd-in, Snapshot, Twitter en Instagram etc. heeft het bestuur allemaal bewust links laten liggen.....

Lezingen/workshops/gastlessen

10 edities Nadine OK Run

Afscheid van Nadine
 

2020/2021

AGENDA NADINE FOUNDATION

Ma 9 t/m zo 15 november:
Nederland, in het kader van de "Week van Respect" verzorgt de Nadine Foundation, zoals jaarlijks gebruikelijk, een aantal gastlessen voor leerlingen van Nederlandse basisscholen en voortgezet onderwijs
Woensdag 2 december:
Hoorn, besloten bijeenkomst ter gelegenheid van de sterfdag van Nadine (14 jaar geleden)

* AGENDA HERSTEL IN BEELD *

Donderdag 5 november:
PI Alphen aan de Rijn, spreekbeurt voor gedetineerden. Progr: "Puinruimen"
Vrijdag 6 november:
PI Nieuwersluis, spreekbeurt voor gedetineerden van deze vrouwen-gevangenis. Progr: "Puinruimen"
Donderdag 12 november:
PI Arnhem, spreekbeurt voor gedetineerden. Programma: "Puinruimen"
Donderdag 19 november:
PI Ter Apel, spreekbeurt voor gedetineerden. Progr: "Road to Recovery" (onder voorbehoud)
Woensdag 27 januari:
PI Middelburg, 3 spreekbeurten voor gedetineerden en medewerkers. "Reintegratie/slachtofferbewustzijn"
Donderdag 11 februari:
PI Ter Apel, Opleidingsinstituut van DJI, lezing met titel "Mam, ik bel je zo terug". Training Herstel - en Slachtoffergericht werken voor ambassadeurs van deze inrichting (onder voorbehoud)
Datum volgt:
Nijkerk, Congrescentrum "De Schakel". Spreekbeurt met titel "Mam,ik bel je zo terug" tijdens landelijke vrijwilligersbijeenkomst voor Exodus Nederland
 

Comite van aanbeveling

Marco Borsato, meest succesvolle Nederlandse zanger aller tijden
Anita Witzier, TV presentatrice
Fred Teeven, oud staatssecretaris Justitie en Veiligheid
Onno van Veldhuizen,
burgemeester van Enschede
Frederik de Groot, acteur, regisseur
Marjan van den Berg, schrijfster
Merel Westrik, TV presentator / filmmaker
Nadine Broersen, topatlete
Linda Terpstra, directeur/voorzitter
Raad van bestuur Fier/CKM
José Kok, Zoölogie, onderzoek
en educatie Ouwehands Dierenpark
 

Stichting PSG

  

Klik op de foto hierboven voor een blik op de site van de Stichting PSG

De organisatie is in handen van de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven, afgekort Stichting PSG, i.s.m. de VNB.
Heb jij door geweld een dierbare verloren en wil je daar met lotgenoten in bedevaartsoord Lourdes, onder vakkundige begeleiding, bij stilstaan? Of heb je een vraag, stuur een mail naar de Stichting PSG: Bert Simons

Lees ook het
Stichting PSG jaarverslag 2019

  
ANBI status voor Nadine Foundation:

Voor alle relevante informatie over de ANBI status, klik op het logo hiernaast

 


 

Monument "De Vlinderrots" te Hoorn

Klik voor de facebookpagina van de Nadine Foundation op de afbeelding van het monument hierboven

De Vlinderrots is een monument voor slachtoffers van geweld voor de provincie Noord Holland.

Het monument is een initiatief van de Nadine Foundation en is op 22 juni 2014 onthuld door toenmalige burgemeester van Hoorn (nu Enschede), Onno van Veldhuizen. Hij noemde het een monument van 'geloof, hoop en liefde'. Het is gezegend door ds. Jan Eerbeek, oud-hoofdpredikant van Justitie. De plek, tegenover het Hoornse NS station, waar het monument zich bevindt, is uitstekend geschikt om volop de belangstelling te krijgen dat het onderwerp 'zinloos geweld' verdient. Sinds de verhuizing van de Nadine Foundation van Hoorn naar Doesburg (28 maart 2018) is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het monument in handen van vrijwilligers ter plaatse. Kortgeleden is gezorgd voor een parkbankje waarop bezoekers zittend de geweldslachtoffers kunnen gedenken.

Belangrijk: Heeft u door geweld, binnen de provincie Noord-Holland, een dierbare verloren en wilt u hem/haar met een vlinder met zijn/haar naam op het monument gedenken? Neem contact op d.m.v. een mail naar: info@nadinefoundation.nl of bel: 06-27265357.

Bijzonder woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor van dit bijzondere monument:
Natuursteenbedrijf Dapper en Harder Hoorn en de gemeente Hoorn voor het plaatsen van het parkbankje


 

NIEUWS:

Nieuwe stichting "Herstel in Beeld"
per 1 januari 2021Klik op de afbeelding van het logo voor de flyer 2020

Lezingen
Kort na het overlijden van dochter Nadine zijn Wanda en Jacques Beemsterboer begonnen om in Hoorn, en later door heel Nederland spreekbeurten te houden op scholen, gemeenten, verenigingen en groepen waarvoor zij werden uitgenodigd.
In oktober 2014 is de Nadine Foundation, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het eerst 'in gesprek gegaan' met gedetineerden. Plaats van handeling: PI Nieuwegein, in het kader van "Puinruimen", een van de bekende re-integratie programma's voor ingeslotenen in Nederlandse gevangenissen. De ouders van Nadine vertellen 'uit het hart' over de moord op dochter, wat er aan vooraf ging en welke impact dit op de familie had en nog altijd heeft. Uit de vele reacties blijkt deze 'confrontatie' van waarde voor de aanwezigen. Van het een kwam het ander, inmiddels reist Jacques het hele land door en staat de teller op meer dan 120 lezingen in detentie centra en penitentiaire inrichtingen voor gedetineerden en medewerkers. Naast de activiteiten voor DJI zet de Nadine Foundation zich d.m.v. lezingen en workshops ook in voor partners in de keten. Vele malen inmiddels spraken zij voor politie, reclassering, OM, jeugdzorg, maar ook stichtingen als Exodus en SurAnt, instellingen die zich op veel manieren bezighouden met huisvesting en re-integratie van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie.
Boek
De spreekbeurten worden krachtig ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug" dat de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius, in 2010 schreef en op de markt bracht. Inmiddels gaat het boek richting de zestiende druk, hetgeen betekent een oplage van over de 22.000 stuks.
Herstel in Beeld
De vele activiteiten van de Nadine Foundation in het gevangeniswezen en haar ketenpartners hebben ertoe geleid dat naast de Nadine Foundation per 1 januari 2021 een nieuwe stichting zal worden gestart met de naam: "Herstel in Beeld". Het verzorgen van lezingen en workshops behoort inmiddels tot de kerntaken van Jacques, terwijl Wanda zich op dit moment hoofdzakelijk richt op het schrijven van het vervolg op "Mam, ik bel je zo terug". De verwachtig is dat het boek eind 2021 op de markt verschijnt.
Informatie
Zie voor meer informatie de facebookpagina van de stichting "Herstel in Beeld"

Is vergeven mogelijk?Klik op de afbeelding hierboven en je leest het complete artikel, geschreven door Eric Molenaar van het NHD

Ooit, vlak na de moord op haar zusje Nadine gold Jacqueline als de meest boze van de familie. Zij was het die wilde dat Gerold, de moordenaar van Nadine zo lang mogelijk vast zou blijven zitten. Dat deed heel veel met haar. Maar, twee jaar geleden stond ze daar heel anders in, veel neutraler. Dat gaf haar zoveel innerlijke rust. Ze hoefde zich niet meer zo druk te maken. "Nu ben ik zover dat ik denk dat het hem en de maatschappij beter zal dienen als hij los zou kunnen komen van die TBS

NIET TE GELOVEN

Een grote rol speelde haar spirituele ontwikkeling. Ze volgde opleidingen om zichzelf en de zin van het bestaan op een dieper niveau te begrijpen.

Voor een aantal TV uitzendingen waarin Jacqueline vertelt over de weg die zij is gegaan om te komen tot vergeving, klik HIER en scroll naar 17 november 2019

AANDACHTSPUNT BIJ LEZINGEN: RACISME

Hierboven een afbeelding van een vooraankondiging van een artikel op de voorpagina van Dagblad De Gelderlander over bestrijding van RACISME waar de Nadine Foundation in lezingen en anderszins werk van maakt


 

Nadines Fiere Farm

De Nadine Foundation heeft een warme band opgebouwd met Fier. Fier is een geweldige instelling, gevestigd in "De Veilige Veste" te Leeuwarden. Meiden uit ernstige geweldsituaties (jeugdprostitutie, huiselijk geweld, mensenhandel) worden hier opgevangen en begeleid. De goede contacten tussen Fier en de Nadine Foundation hebben geleid tot de totstandkoming van Nadines Fiere Farm. Een zorgboerderijtje dat bestond uit een onderkomen voor 2 ezeltjes, 4 schaapjes, een eigenwijze bok, geitjes en ganzen. Fier noemt het AAA = Animal Assisted Activities. Wij geloven, nee, wij weten dat dit werkt. Zeer recent heeft Fier besloten de dieren onder te brengen in goede gelegenheden, dat is jammer. Maar blijkbaar was het niet meer mogelijk ze te (onder)houden. Gelukkig blijft het gebouwtje met de naam van Nadine bestaan en wordt er knutselles gegeven.

INFO over Fier: Twintig jaar geleden gestart met Asja: de eerste opvangvoorziening waar zes meisjes en jonge vrouwen terecht konden om uit de greep van hun ‘loverboy’ c.q. mensenhandelaar te komen. Asja groeide van een ‘bed, bad en brood-voorziening' op een geheime locatie uit naar een landelijke voorziening die ‘high intensive care, high safety & intensive education’ biedt

Even met elkaar op de kiek bij Nadines Fiere Farm voor de overhandiging van de cheque. Het bedrag is de opbrengst van de tiende en alerlaatste Nadine OK Run (1500 euro) aangevuld met een gift van Dorien Taanman, een vrijwilliger van de Nadine Foundation uit Zwaag NH. Klik op de foto voor info


 

Project "Met Fataal naar School"

Een paar jaar geleden kwam de Nadine Foundation in contact met regisseur Jesse Bleekemolen van JSB Productions BV uit De Kwakel. Hij heeft, d.m.v. een film, een doeltreffend schoolproject opgezet ter bewustwording van zinloos geweld. Een indrukwekkend verhaal, welke in alle bioscopen van Nederland te zien is geweest en ook als musical in Nederlandse theaters. Scholen kunnen zich voor dit project inschrijven. De Nadine Foundation werkt mee d.m.v. publicaties en spreekbeurten. Reacties van leerlingen die bij de Q e A aanwezig zijn geweest te over, lees ze HIER
Bel voor meer info met Jacques Beemsterboer: 06-27265357. Een foto-impressie van zo'n bijeenkomst kun je zien door te klikken op deze link. Alle verdere relevante info over het project is beschikbaar op de website

Klik op de foto hieronder voor een promo over de inhoud van het project 

Recht van spreken

In 2014 ontvingen Wanda en Jacques Beemsterboer volledig onverwacht uit handen van ex-gevangenisdirecteur Frans Douw en ex-gedetineerde Toon Walravens, de "Recht van Spreken Award" van de stichting Herstel en Terugkeer. Zie hieronder, tussen andere herinneringen aan spreekbeurten in PI's, linksachter, de sculptuur. De bijbehorende oorkonde lees je HIER

Klik op de afbeelding voor een publicatie
in het Noordhollands Dagblad

 

Copyright © 2009-2011 Nadine Foundation. All rights reserved.