ï  

Dit is het logo en de officiële website van de Nadine Foundation. De stichting is op
26 januari 2007 opgericht en houdt zich sindsdien bezig met het bestrijden van zinloos geweld. Daarnaast is er volop aandacht voor bevordering van dierenwelzijn. Het ontstaan en welke acties daarop volgden, wordt hier helder uitgelegd
De stichting beoogt daarmee de dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Inmiddels bestaat de Nadine Foundation ruim 12 jaar

Wat doet de stichting precies?
Je leest het
: HIER

Wil jij alles weten over de dramatische gebeurtenis rond de moord op Nadine Beemsterboer (Amsterdam, 2 december 2006) en welke impact dit op de familie Beemsterboer heeft gehad en nog altijd heeft? Je kunt hier alles over lezen in het boek "Mam, ik bel je zo terug", dat hieronder is afgebeeld. Het boek is in het Nederlands en Engels op de markt
Nadine leeft zoals vele andere jonge meiden, dynamisch en bruisend. Op haar zeventiende krijgt ze vlinders in haar buik, ze wordt verliefd op Gerold. Hun relatie ontwikkelt zich, ze beleven mooie momenten samen. Maar er komen geleidelijk ook donkere wolken...........
 

Dit boek is geschreven door de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius. Het boek bevindt zich in de 14de druk (22.000 stuks). Het is een "must read" voor jonge mensen. Een meisje reageerde per email: "Nadine, jij hebt mijn ogen geopend"

Bestellen gaat simpel:
Maak € 15,00 (incl. € 5,00 verpakkings- en verzendkosten) over op NL 16 ABNA 0544 0840 39 met vermelding van naam en adres. LET OP! Bij een bestelling van 10 exemplaren, geen verzendkosten plus 1 Engelse versie "Call You Right Back, Mum" gratis.

Let op!: Gedurende het jaar 2019 ontvangen alle nieuwe donateurs het boek (Ned. of Eng. naar keuze) gratis thuis.
Regel het simpel, maak € 25,00 over op bovenstaand banknummer o.v.v. 'donateur/boek NF 2019'

Kort na het verschijnen van haar boek in 2010 had schrijfster Wanda Beemsterboer
de eer te Doetinchem haar boek te mogen overhandigen aan (toentertijd koningin) Beatrix Een jaar daarna gaf de vorstin bij een tweede ontmoeting aan het boek te hebben gelezen en zeer onder de indruk te zijn.

Een spreekbeurt/workshop bestellen voor gezelschap, school of club? Stuur een aanvraag per mail naar de Nadine Foundation o.v.v. lezing "Mam, ik bel je zo terug"

  

Op iedere locatie door heel Nederland mogelijk. Informeer naar de vergoeding, welke geldt als inkomstenbron voor de Nadine Foundation. De stichting ondersteunt financieel een aantal externe goede doelen

Een opsomming van publicaties over de familie Beemsterboer, Nadine en de Nadine Foundation vind je het handigst via de zoekmachine van: GOOGLE


 

Diverse links

De Nadine Foundation is, naast deze website, te vinden op de diverse sociale media als Facebook en YouTube. De meest actuele informatie vind je op de betreffende sites door te klikken op één van de onderstaande icoontjes. Twitter en Instagram heeft het bestuur bewust links laten liggen.....

Lezingen/workshops/gastlessen

10 edities Nadine OK Run

Afscheid van Nadine

Informatieve links
 

2019

* * AGENDA NADINE FOUNDATION * *

Donderdag 19 december:
Middelburg, in het kader van het project "met School naar Fataal" van JSB Productions BV verzorgen Jacques en Wanda Beemsterboer Q en A's (spreekbeurten) voor twee maal 150 leerlingen van de scholengemeenschap "Scalda", locatie Middelburg

============================

Maandag 27 januari 2020:
Joppe, in het Bosrestaurant verzorgt de Nadine Foundation een lezing met de titel "Mam, ik bel je zo terug" voor de VVOJ, (voetbal)vrienden van Ome Jo
Ma 9 t/m zo 15 november:
Nederland, in het kader van de "Week van Respect" verzorgt de Nadine Foundation een tiental gastlessen voor leerlingen van scholen in de Achterhoek en directe omgeving

* * AGENDA HERSTEL IN BEELD * *

Vrijdag 13 december:
PI Zuyderbos te Heerhugowaard. Workshop voor gedetineerden, diploma uitreiking programma "Lef-Hebben"
Maandag 16 december:
PI Veenhuizen, spreekbeurt met titel "Mam, ik bel je zo terug" voor medewerkers van deze gevangenis

==========================

Donderdag 9 januari 2020:
Locatie: centrum van het land. Besloten nieuwjaarsreceptie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, waarbij o.a. aanwezig de minister voor rechtsbescherming Dekker
Zaterdag 14 maart:
Nijkerk, Congrescentrum De Schakel. Lezing "Mam, ik bel je zo terug" voor vrijwilligers en stagiaires van de stichting Exodus
Vrijdag 20 maart:
PI Nieuwegein, workshop voor gedetineerden. Re-integratie programma "Puinruimen" (onder voorbehoud)Donderdag 3 september:
Utrecht, Opleidingsinstituut van DJI, "College Tour Criminologie". Spreekbeurt met als titel "Mam, ik bel je zo terug" voor leidinggevenden van de Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering Nederland

========================

Onlangs was in het Zaantheater de release van het indrukwekkende boek
"De dood van Nick Bood",
geschreven door vader Dirk Jan.
Klik op de foto voor de site waar het boek besteld kan worden. De helft van de opbrengsten gaan naar de Nadine Foundation

 

Comite van aanbeveling

Marco Borsato, meest succesvolle Nederlandse zanger aller tijden
Anita Witzier, TV presentatrice
Fred Teeven, oud staatssecretaris Justitie en Veiligheid
Onno van Veldhuizen,
burgemeester van Enschede
Frederik de Groot, acteur, regisseur
Marjan van den Berg, schrijfster
Merel Westrik, TV presentator / filmmaker
Nadine Broersen, topatlete
Linda Terpstra, directeur/voorzitter
Raad van bestuur Fier/CKM
José Kok, Zoölogie, onderzoek
en educatie Ouwehands Dierenpark
 

Stichting PSG

  

Klik op de foto hierboven voor een blik op de (spiksplinter nieuwe) site van de Stichting PSG

Hoofdsponsor Fonds Slachtofferhulp maakt het financieel mogelijk dat groepen van maximaal 15 personen, in Lourdes op zoek gaan naar spiritualiteit en verbinding. Gebeurtenissen zijn vastgelegd door een filmploeg van "Kruispunt", via de website te zien.

De organisatie in handen van de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven, afgekort Stichting PSG.
Heb jij door geweld een dierbare verloren en wil je daar met lotgenoten in bedevaartsoord Lourdes, onder vakkundige begeleiding, bij stilstaan? Of heb je een vraag, stuur een mail naar de Stichting PSG: Bert Simons

Meer informatie is beschikbaar op de facebookpagina van de stichting.

En lees ook het
Stichting PSG jaarverslag 2018

  
ANBI status voor Nadine Foundation:

Voor alle relevante informatie over de ANBI status, klik op het logo hiernaast

 


 

Monument "De Vlinderrots" te Hoorn

Klik voor de facebookpagina van de Nadine Foundation op de afbeelding van het monument hierboven

De Vlinderrots is een monument voor slachtoffers van geweld voor de provincie Noord Holland.

Het monument is een initiatief van de Nadine Foundation en is op 22 juni 2014 onthuld door toenmalige burgemeester van Hoorn (nu Enschede), Onno van Veldhuizen. Hij noemde het een monument van 'geloof, hoop en liefde'. Het is gezegend door ds. Jan Eerbeek, oud-hoofdpredikant van Justitie. De plek, tegenover het Hoornse NS station, waar het monument zich bevindt, is uitstekend geschikt om volop de belangstelling te krijgen dat het onderwerp 'zinloos geweld' verdient. Sinds de verhuizing van de Nadine Foundation van Hoorn naar Doesburg (28 maart 2018) is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het monument in handen van vrijwilligers ter plaatse.

Belangrijk: Heeft u door geweld, binnen de provincie Noord-Holland, een dierbare verloren en wilt u hem/haar met een vlinder met zijn/haar naam op het monument gedenken? Neem contact op d.m.v. een mail naar: info@nadinefoundation.nl of bel: 06-27265357.

Bijzonder woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor van dit bijzondere monument:
Natuursteenbedrijf Dapper en Harder Hoorn


 

NIEUWS:

Nieuwe naam: de afdeling "Herstel in Beeld"


Hierboven zie je een afbeelding van het logo dat de afdeling "Herstel in Beeld" van de stichting Nadine Foundation voert

Lezingen
Kort na het overlijden van dochter Nadine zijn Wanda en Jacques Beemsterboer begonnen om in Hoorn, en later door heel Nederland spreekbeurten te houden op scholen, gemeenten, verenigingen en groepen waarvoor zij werden uitgenodigd.
In oktober 2014 is de Nadine Foundation, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het eerst 'in gesprek gegaan' met gedetineerden. Plaats van handeling: PI Nieuwegein, in het kader van "Puinruimen", een van de bekende re-integratie programma's voor ingeslotenen in Nederlandse gevangenissen. De ouders van Nadine vertellen 'uit het hart' over de moord op dochter, wat er aan vooraf ging en welke impact dit op de familie had en nog altijd heeft. Uit de vele reacties blijkt deze 'confrontatie' van waarde voor de cursisten. Van het een kwam het ander, inmiddels reizen Wanda en Jacques het hele land door en staat de teller op meer dan 120 lezingen in detentie centra en penitentiaire inrichtingen voor gedetineerden en medewerkers. Naast de activiteiten voor DJI zet de Nadine Foundation zich d.m.v. lezingen en workshops ook in voor partners in de keten. Vele malen inmiddels spraken zij voor politie, reclassering, OM, jeugdzorg, maar ook stichtingen als Exodus en SurAnt, instellingen die zich op veel manieren bezighouden met huisvesting en re-integratie van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie.
Boek
De spreekbeurten worden krachtig ondersteund door het boek "Mam, ik bel je zo terug" dat de moeder van Nadine, Wanda Beemsterboer-Avenarius, in 2010 schreef en op de markt bracht. Inmiddels is de veertiende druk verschenen, hetgeen betekent een oplage van over de 22.000 stuks.
Herstel in Beeld
De vele activiteiten van de Nadine Foundation in het gevangeniswezen en haar ketenpartners hebben ertoe geleid dat de stichting een aparte afdeling in het leven heeft geroepen. Het verzorgen van lezingen en workshops behoort inmiddels tot de kerntaken van Jacques, terwijl Wanda zich op dit moment hoofdzakelijk richt op het schrijven van het vervolg op "Mam, ik bel je zo terug". De verwachtig is dat het boek eind 2019, begin 2020 op de markt verschijnt.
Informatie
Zie voor meer informatie de facebookpagina van de afdeling Herstel in Beeld

Is vergeven mogelijk?Klik op de afbeelding hierboven en je leest het complete artikel, geschreven door Eric Molenaar van het NHD

Ooit, vlak na de moord op haar zusje Nadine gold Jacqueline als de meest boze van de familie. Zij was het die wilde dat Gerold, de moordenaar van Nadine zo lang mogelijk vast zou blijven zitten. Dat deed heel veel met haar. Maar, twee jaar geleden stond ze daar heel anders in, veel neutraler. Dat gaf haar zoveel innerlijke rust. Ze hoefde zich niet meer zo druk te maken. "Nu ben ik zover dat ik denk dat het hem en de maatschappij beter zal dienen als hij los zou kunnen komen van die TBS

NIET TE GELOVEN

Een grote rol speelde haar spirituele ontwikkeling. Ze volgde opleidingen om zichzelf en de zin van het bestaan op een dieper niveau te begrijpen.

De uitzending van het programma "Iedereen Verlicht", waarin Jacqueline Huisman-Beemsterboer haar verhaal doet, is zondag 17 november op NPO 2, aanvang 16.25 uur. Voor informatie over het programma, klik HIER

=================================

ONS CONTACT MET BEARS IN MINDOntmoeting met Anna Gimbrère in Ouwehands Dierenpark. Klik op de foto hierboven voor de site van Bears in Mind

Nadine was, evenals haar grote zus Jacqueline, dierenliefhebster pur sang. Beiden aten strikt vegetarisch vanaf hun tiende. Tijdens een bezoekje aan het Berenbos in Ouwehands Dierenpark te Rhenen, hoorde Nadine over het ernstige dierenleed van beren in China en Vietnam. Het handelde hier over de galwinning. Een van de meest ernstige dierenkwellingen die er bestaan. Beren worden uit hun leefomgeving gehaald om jarenlang in een krappe kooi hun tijd door te worstelen. Dagelijks wordt bij deze dieren (vanuit een etterende wond) gal afgetapt waar vervolgens medicijnen van worden gemaakt (in de beleving van afnemers) ter bevordering van o.a. de potentie. Ondanks dat er legio andere middelen voorhanden zijn. De stichting "Bears in Mind" werkt er hard aan om de autoriteiten te overtuigen dat deze manier van produceren fout is en bovendien onnodig.
Thuisgekomen keerde Nadine haar spaarpot om en doneerde de helft van de inhoud aan de stichting Bears in Mind. Hieraan wilde ze persé iets doen. Inmiddels is de Nadine Foundation, uit naam van Nadine, 'eigenaar' van een behoorlijk aantal kavels van het Berenbos.

Nieuwe CD met liedjes voor Nadine!

Hierboven een afbeelding van de hoes van de tweede CD met liedjes voor Nadine. Zou je één of meer CD's willen bestellen? Dat kan. Ze kosten 5 euro per stuk. Maak een bedrag over op NL 16 ABNA 0544 0840 39 o.v.v. CD (verzendkosten bedragen 1,50 euro)


 

Nadines Fiere Farm

De Nadine Foundation heeft een warme band opgebouwd met Fier. Fier is een geweldige instelling, gevestigd in "De Veilige Veste" te Leeuwarden. Meiden uit ernstige geweldsituaties (jeugdprostitutie, huiselijk geweld, mensenhandel) worden hier opgevangen en begeleid. De goede contacten tussen Fier en de Nadine Foundation hebben geleid tot de totstandkoming van Nadines Fiere Farm. Een zorgboerderijtje dat inmiddels bestaat uit een onderkomen voor 2 ezeltjes, 4 schaapjes, een eigenwijze bok, geitjes en ganzen. Fier noemt het AAA = Animal Assisted Activities. Wij geloven, nee, wij weten dat dit werkt.

INFO: Twintig jaar geleden startte Fier met Asja: de eerste opvangvoorziening waar zes meisjes en jonge vrouwen terecht konden om uit de greep van hun ‘loverboy’ c.q. mensenhandelaar te komen. Asja groeide van een ‘bed, bad en brood-voorziening' op een geheime locatie uit naar een landelijke voorziening die ‘high intensive care, high safety & intensive education’ biedt

Even met elkaar op de kiek bij Nadines Fiere Farm voor de overhandiging van de cheque. Het bedrag is de opbrengst van de laatste Nadine OK Run (1500) aangevuld met een gift van Dorien Taanman, een vrijwilliger van de Nadine Foundation uit Zwaag NH. Klik op de foto voor info


 

Project "Met Fataal naar School"

Een paar jaar geleden kwam de Nadine Foundation in contact met regisseur Jesse Bleekemolen van JSB Productions BV uit De Kwakel. Hij heeft, d.m.v. een film, een doeltreffend schoolproject opgezet ter bewustwording van zinloos geweld. Een indrukwekkend verhaal, welke in alle bioscopen van Nederland te zien is geweest en ook als musical in Nederlandse theaters. Scholen kunnen zich voor dit project inschrijven. De Nadine Foundation werkt mee d.m.v. publicaties en spreekbeurten. Reacties van leerlingen die bij de Q e A aanwezig zijn geweest te over, lees ze HIER
Bel voor meer info met Jacques Beemsterboer: 06-27265357. Een foto-impressie van zo'n bijeenkomst kun je zien door te klikken op deze link. Alle verdere relevante info over het project is beschikbaar op de website

Klik op de foto hieronder voor een promo over de inhoud van het project 

Recht van spreken

In 2014 ontvingen Wanda en Jacques Beemsterboer volledig onverwacht uit handen van ex-gevangenisdirecteur Frans Douw en ex-gedetineerde Toon Walravens, de "Recht van Spreken Award" van de stichting Herstel en Terugkeer. Zie hieronder, tussen andere herinneringen aan spreekbeurten in PI's, linksachter, de sculptuur. De bijbehorende oorkonde lees je HIER

Klik op de afbeelding voor een publicatie
in het Noordhollands Dagblad

 

Copyright © 2009-2011 Nadine Foundation. All rights reserved.